Sve više mladih odlazi iz krajeva u kojima su rođeni. Neki ...

Muzika je jedan od sastavnih delova čovečanstva. Fridrih Niče kaže ,,Bez ...

Voda je naše najveće blago. Mnogi ljudi sebi daju za pravo ...

Lepota i čistoća gradova su od izuzetne važnosti. Oduvek je privlačio ...

Poezija je jedna od najlepših grana umetnosti. Igre rečima postanu jako ...

Moć reči leži u tome što se život može pokrenuti samo ...

Srbija ima divnu decu. Počevši od manjih mesta, pa sve do ...

Igrati folklor nije samo potreba za negovanjem tradicije, ni samo ljubav ...