Zašto nam je važan Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Poslednjih meseci na udaru je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji se pogrešno tumači i traži njegovo „stavljanje van snage“. Mi, aktivistkinje i aktivisti za ravnopravnost, ženska i ljudska prava, poručujemo da nam je ovaj zakon važan, da se tiče svih građana i građanki Srbije i da ćemo ga odlučno braniti, kao što smo se odlučno borili za njegovo usvajanje.
U Zakonu o rodnoj ravnopravnosti piše da smo svi ravnopravni. On nije neustavan, kako se pogrešno navodi, već je upravo u skladu sa Ustavom, koji zabranjuje diskriminaciju na osnovu bilo kog ličnog svojstva, garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i propisuje obavezu države da razvija politiku jednakih mogućnosti kako bi se ostvarila stvarna, suštinska ravnopravnost. Suštinska ravnopravnost znači da imamo ne samo jednaka prava,
već i odgovornosti i jednake mogućnosti za uživanje prava u obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, na tržištu rada i u svim drugim oblastima, da budemo ravnomerno zastupljeni i učestvujemo u odlučivanju o pitanjima koja se svih nas tiču, kao i da imamo jednake koristi od rezultata rada.
U ovom zakonu piše da je zabranjeno da nas neko uznemirava, ponižava, preti, uslovljava, da nas seksualno ucenjuje ili uznemirava, da vrši nasilje ili da nejednako prema nama postupa zbog trudnoće, roditeljstva, usvojenja. Piše da je država dužna da obezbedi zaštitu od nasilja bez obzira gde se ono događa. Ovaj zakon nije „nasilje nad porodicom“, već je garancija da će državni organi reagovati na nasilje u porodici, kada do njega dođe.
U ovom zakonu piše da su nam jednako dostupna radna mesta, da moramo biti jednako plaćeni za rad jednake vrednosti, da možemo ravnopravno da napredujemo u karijeri, da žene ne smeju da budu otpuštene s posla zato što su trudne ili imaju malu decu. Piše i da će se vrednovati neplaćeni kućni rad, koji svakodnevno obavljaju skoro sve žene u vezi sa brigom o deci, porodici, kući, kao i neplaćeni rad muškaraca. Piše i da će žene koje nisu zaposlene, a obavljaju neplaćene kućne poslove, imati pravo na zdravstveno osiguranje.
Ovaj zakon ne „uništava porodične vrednosti“, već obezbeđuje ravnotežu između porodičnog i poslovnog života, ali i doprinosi unapređenju porodičnih odnosa zasnovanih na ravnopravnosti, poštovanju i solidarnosti.
U ovom zakonu piše da žene imaju pravo da ih oslovljavaju u ženskom rodu, da budu to što jesu, doktorke, inženjerke, profesorke, ministarke, isto kao i frizerke, čistačice, kuvarice i vaspitačice. Ovaj zakon potvrđuje da su žene i muškarci ravnopravni i jednako vredni.
Zato što želimo da živimo u društvu u kome žene i muškarci, devojčice i dečaci imaju jednake mogućnosti i uslove da žive, rade, razvijaju se i napreduju, zato što znamo da je takvo društvo preduslov za ekonomski razvoj i bolji život, spremni smo da odlučno branimo Zakon o rodnoj ravnopravnosti i da zahtevamo njegovo dosledno sprovođenje.

Na inicijativu FemPlatz, Okular je podržao ovu borbu, kao i:

 1. FemPlatz
 2. Ženski istraživački centar Niš
 3. Centar za podršku ženama
 4. Udruženje Krokodil
 5. Mreža SOS Vojvodina
 6. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava
 7. Atina
 8. Okular
 9. Beogradski centar za ljudska prava
 10. Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije
 11. Laris
 12. Forum žena Prijepolje
 13. SeConS
 14. Fondacija BFPE za odgovorno društvo
 15. Kreativno afirmativna organizacija Parnas
 16. Udruženje za prirodu i društvo „Multivoks“
 17. Fondacija Centar za demokratiju
 18. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince
 19. Romski centar za žene i decu Daje
 20. Građanske inicijative
 21. Irida
 22. Centar za dostojanstven rad
 23. Iz kruga Vojvodina
 24. Ženski centar Užice
 25. SOS Vranje
 26. Snaga prijateljstva Amity
 27. Iz kruga Kragujevac
 28. Međunarodna mreža pomoći – IAN
 29. Inicijativa mladih za ljudska prava
 30. ROZA- Udruženje za radna prava žena
 31. Sačuvajmo selo Proboj
 32. Impuls Tutin
 33. Fond B92
 34. Partneri Srbija
 35. Savetovalište protiv nasilja u porodici
 36. Fenomena
 37. Trag fondacija
 38. Politička platforma Solidarnost
 39. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI Srbija
 40. Centar za preventivu i borbu protiv nasilja
 41. Užički centar za prava deteta
 42. Ženske studije i istraživanja, Subotica
 43. Autonomni ženski centar
 44. Pobunjene čitateljke
 45. Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju
  Univerziteta u Beogradu
 46. Centar modernih veština
 47. Akademija ženskog liderstva
 48. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 49. Slavko Ćuruvija fondacija
 50. Žensko udruženje kolubarskog okruga – ŽUKO
 51. Ženski prostor
 52. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 53. Catalyst Balkans
 54. Autonomni ženski front ZLF
 55. Zeleno levi front
 56. Sinhro Hub
 57. Udruženje žena Peščanik
 58. Prijatelji dece Srbije
 59. Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija
 60. Centar za razvoj zajednice LINK
 61. Odbor za ljudska prava Niš
 62. Ženske studije i istraživanja Novi Sad

Pojednike/ci:

 1. Marjana Stevanović
 2. Mileva Malešić
 3. Ana Isaković
 4. Prof. dr Marija Babović
 5. Hristina Cvetinčanin Knežević
 6. Radmila Grujaničić
 7. Olivera Ilkić
 8. Prof. dr Jelena Simić
 9. Prof. dr Marijana Pajvančić
 10. Prof. dr Gordana Lalić Krstin,
 11. Sofija Mandić
 12. Prof. dr Smiljana Milinkov,
 13. Prof. dr Dragica Vujadinović
 14. Sanja Nikolin
 15. Dr Ana Pajvančić Cizelj
 16. Prof. dr Katarina Lončarević
 17. Prof. dr Ivana Spasić,
 18. Prof. dr Svetlana Tomić
 19. Dr Adriana Zaharijević
 20. Dr Biljana Đorđević
 21. Danica Todorov
 22. Prof. dr Dubravka Đurić

Tekst i foto: FemPlatz