Scholae aestivae Collegii Carolivicani

Karlovačka letnja škola starih jezika i kultura (skraćeno “kamp latinskog i drugih starih jezika” , prim autora) namenjena učenicima, studentima i nastavnicima klasičnih jezika održana je ovog avgusta po četvrti put, u Domu učenika u Sremskoj Mitrovici. 

Kao i ranijih godina polaznici su imali prilike da se oprobaju u govornoj upotrebi latinskog jezika, koji je poslužio kao nastavni jezik na svim kursevima u toku celog kampa.

Uz uobičajene tečajeve aktivnog latinskog jezika na dva nivoa – početni i napredni – i ove godine svakodnevno su se održavali i časovi posvećeni epigrafici, a zahavljujući lokaciji škole, polaznici su učili da čitaju i tumače latinske natpise ne samo u učionici, već i kroz posete arheološkim lokalitetima i Muzeju Srema.

Kao i ranijih godina,  svakodnevno su se organizovali i (izborni) početni tečajevi starogrčkog, staroslovenskog i starozavetnog jevrejskog jezika. U popodnevnim terminima polaznici su imali prilike da učestvuju u dramskoj ili muzičkoj sekciji, a uveče da dodatno slušaju o starim jezicima i kulturama od gostujućih predavača sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Nastavu su držali profesori i docenti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesori Filološke gimnazije u Beogradu i Karlovačke gimnazije. 

A sada bih vas upoznala sa mojim ličnim utiscima: 

Kada sam se uputila na autobusku stanicu tog 15. avgusta, sa grupicom dece iz Beograda od kojih nikog nisam poznavala, nisam mogla ni da pretpostavim kakvo predivno iskustvo taj kamp može da pruži…..

Nigde drugde nisam upoznala toliko mladih: kreativnih, svestranih, željnih znanja, a tako stravstvenih u vezi svojih hobija.

Nisam mogla ni da pretpostavim da će časovi biti tako zanimljivi, interaktivni, da odlasci u muzeje i proučavanje starih ploča sa natpisima mogu biti otkrovenje jednog novog sveta…. Muzička sekcija je našim muzičarima obezbedila priliku da se izraze kroz sviranje na svojim instrumentima i pokažu svoje sposobnosti pevajući u harmoniji poznate pesme prevedene na latinski, dok nam je dramska sekcija otvorila nove vidove primene tako raskošnih a drevnih (hebrejskog, staroslovenskog, starogrčkog) jezika koje smo kroz predstave još uspešnije upoznavali….. 

Vidimo se svakako na istom mestu i sledeće godine.

Tekst i foto: Tijana Hil