Adrijana Tričković iz Varvarina – uspešna mlada liderka

Liderstvo je sposobnost da inspirišete i motivišete druge da se pridruže vašem cilju i zajedno radite na njegovom ostvarenju. To podrazumeva sposobnost da slušate i razumete druge, da budete odlučni i da preuzmete odgovornost. 

Sve ove osobine pokazala je Adrijana Tričković iz Varvarina, na Nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija u Beogradu.

Alumni klub Dostignuća mladih odabrao je pet najboljih lidera, a Adrijana je među njima i dobila je diplomu za demonstrirane izuzetne preduzetničke veštine.

Mladi lideri i liderke igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti poslovnog sveta. Njihova energija, kreativnost i inovativnost često donose sveže perspektive i promene.

Adrijana je vredno radila na svojim veštinama i zadovoljna je svojim uspesima zbog čega je poručila ostalim mladim ljudima da je ključ uspeha u unapređivanju svojih potencijala i da pored raznih prepreka ne treba odustajati od svojih ciljeva.              

Tekst i foto: Iva Damnjanović