Poštovani direktori i direktorke, prosvetni radnici i radnice, drage kolege i koleginice,


Udruženje za decu i mlade Okular uspešno sprovodi besplatne različite programe i projekte za decu i mlade u više od 20 opština u Srbiji i prepoznato je i nagrađivano za svoj rad na nacionalnom nivou.


Najbolji smo organizator volontiranja za decu i mlade, a naše vršnjačke edukatorke su već nekoliko godina u Omladinskom odboru Unicefa, dok je jedna prošle godine bila i članica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije. O svemu tome, kao i o našim brojnim projektima, možete čitati na našem sajtu i portalu za mlade koji smo osnovali pre dve godine i koji je vrlo čitan.


Početkom ove godine dobili smo i zvaničnu jedino priznatu u državi akreditaciju za omladinski rad (NAPOR).

Zapažena smo članica svih mreža za mlade (KOMS i NAPOR), a naša predsednica je u upravnom odboru jedine mreže za decu – Mreže organizacija za decu Srbije (MODS). Napravili smo, uz pomoć Unicefa, i prvo inkluzivno igralište u Srbiji u Ćićevcu, a otvorili smo i Inkluzivnu kuću za decu i mlade, gde imamo brojne aktivnosti svakodnevno.


Nedavno smo održali i okrugli sto sa donosiocima odluka iz 5 upravnih okruga u Srbiji, gde smo dogovarali buduću saradnju na programima i projektima.


Mi smo program za decu i mlade napisali. Imamo 3 kategorije radionica: kreativne radionice – za decu do 6. razreda, Klub za mlade, koji se sastoji od radionica na teme neformalnog obrazovanja, ali i mentalnog zdravlja i vršnjačkog nasilja, koji je za decu i mlade od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole i program Škole veština, na teme komunikacije, veština pisanja radnih biografija i konkurisanja za posao, karijernog vođenja, finansijske pismenosti i sl. koji je za završne godine srednje škole i studente, ili one koji su završili školu i nisu se dalje obrazovali.

Želimo da ove radionice i obuke sprovodimo i u Vašoj školi i da zajedno budemo društveno odgovorni i razgovaramo sa našom decom i mladima, ne samo sada, u ovom delikatnom trenutku, već svaki dan.


Radionice bi bile potpuno besplatne, a organizovali bismo ih tokom ove kalendarske godine kada Vama bude odgovaralo. Vodili bi ih naši vršnjački edukatori iz Vaših opština.


Naravno, došli bismo do Vas ili Vam poslali nacrt radionica, ukoliko Vam bude bilo potrebno. Naši edukatori su vrlo obučeni i profesionalni. Njihove biografije, takođe, možemo poslati.

Ukoliko ste za saradnju, molimo Vas da nas pozovete ili nam pišete. Radujemo se saradnji i zajedničkom delanju na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih u našoj zemlji.


Svako dobro,

S poštovanjem,

Okular Ćićevac