Rodno senzitivan jezik u Srbiji i njegov značaj


Odlika svakog iole poštenog ljudskog bića koje želi da napreduje jeste da menja svoja razmatranja i stavove o temama na koje tokom svog života nailazi. Jedna takva tema je sasvim sigurno i rodno senzitivan jezik.


Prošlog leta održana je radionica povodom te teme na Filozofskom fakultetu u Nišu, čiji sam ja student. Cilj radionice bio je da podstakne na razmišljanje one koji su protiv rodno senzitivnog jezika, kao i da onima koji podržavaju njegovu implementaciju ponudi neka nova znanja o datoj temi. Učestvovali su studenti i profesori, pustili su jedan kratak video klip, nakon kojeg smo imali razgovor o temi.


Prvo, pre nego što objasnim svoj stav koji sam imao pre radionice i kako je ta radionica izgledala, daću osnovne crte šta je rodno senzitivan jezik. Svrha rodno senzitivnog jezika jeste pre svega da se prestane sa upotrebom i dominacijom imenica muškog pola u oblastima nekih prominentnih zanimanja (doktor, sudija, direktor, profesor itd.) kada se govori o ženskim osobama koje to zanimanje obavljaju (dakle doktorka, sudica, direktorka, profesorka itd.). Nekima će ova promena delovati smešno, jer je retkost da npr. đaci u srednjoj školi oslovljavaju profesorku sa profesore, međutim, česta je pojava da se u dokumentaciji koja je u vezi sa datom strukom javlja muška imenica umesto ženske (npr. sudija Ivana Ivanović, doktor opšte prakse Mirjana Milovanović). Takođe se često dešava da i same žene oslovljavaju sebe kao doktor nauka umesto doktorka, jer smatraju da tako njihovo zvanje zvuči ozbiljnije, što je važan pokazatelj uticaja patrijahalnog društva na razmišljanje žena.


Sada, kada sam u glavnim crtama objasnio šta je rodno senzitivan jezik, objasniću i svoj stav pre radionice. Kao prvo, nisam imao skoro nikakvo znanje o temi i na anketi sam zaokružio da sam protiv rodno senzitivnog jezika, jer sam mislio da bi ta promena nekako koštala mnogo truda i resursa našu državu (što je bilo naivno laičko verovanje sa moje strane, ispalo je na kraju da je to konvencija koja ne košta ništa, a daje nam mnogo). Nisam bio preterano oduševljen klipom koji su nam pustili, jer je hteo da igra na kartu emocija kod ljudi i da prouzrukuje malo sažaljenje u odnosu prema ženama tako što će ljudi u video klipu stalno govoriti o tome kako je to uvreda za ženski pol. Niko ne voli da mu neko govori kako je on jelte sve dosad nehotično vređao ženski pol, a sada će da se prosvetli novim informacijama.

Ono što jeste uticalo na moj stav bili su profesori sociologije koji su shvatali kako sazrevanje jednog društva funkcioniše, iako verovatno nisu imali veliko znanje o filologiji kao neki drugi učesnici. Njihova poenta bila je ta da ne može biti govora o bilo kakvoj ideji napretka našeg ljudskog kolektiva dok god ne uvažavamo identitet oba pola podjednako. Najjači argument na pitanje zašto bi trebalo uvesti rodno senzitivan jezik jeste protiv-pitanje zašto ne?

Videćete da je nemoguće argumentovati protiv poštovanja nečije polne/rodne pripadnosti, a da se ne uđe u neku diskusiju o tome kako je to navodno pervertiranje srpskih tradicionalnih vrednosti itd. Kao što sam i malopre kazao, implementacija rodno senzitivnog jezika nas ne košta ništa, a znači nam dosta, jer time odbacujemo iracionalne tradicije naše prošlosti koje su se ustalile bez dobrog razloga.


Na kraju, vratio bih se na sam početak teksta i potvrdio da prava intelektualno i moralno poštena osoba, koja ima ljubav i poštovanje prema ljudima iz svoje okoline, mora da menja svoja uverenja kako bi rasla i postala bolja osoba u budućnosti.

piše Strahinja Milutinović

Rad Okulara podržava Rekonstrukcija ženski fond.