Nevladina organizacija Ženska solidarnost organizovala je u subotu 25. 2. protest ispred Vlade i Skupštine Srbije sa porukom „Nijedna više – stop femicidu!“, kako bi državu i javnost upozorila da je u 11 nedelja ove godine u porodičnom nasilju ubijeno 11 žena.

Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog pola koji je motivisan polom žrtve. Ubistvo žena, jer su žene. Ubijali su ih bračni i emotivni partneri, rodbina, a većini ubistava prethodila je duga istorija porodičnog nasilja.

Poslednji zabeleženi femicid počinjen u Zaječaru, kada je očuh ubio svoju dvogodišnju ćerku. Prošle godine, broj zabeleženih femicida iznosio je 27. Najbitnije – svaki od njih je mogao da bude sprečen.

U medijskom izveštavanju čitamo o ,,ubijenim ženama’’, kroz pasivan govor koji izbegava da imenuje muškarce kao ubice. Pročitali smo i da joj je on ,,presudio’’; govor koji potvrđuje verovanje iza femicida, da muškarac ima dopuštenje da o njenom životu sudi i presuđuje. Mediji prave senzaciju od naslova, možemo videti zabrinjavajuće naslove, i tekstove bez cenzure koji su na štetu žrtvama. Veoma često se dobija više podataka o žrtvama, kakve su bile, pokušava se naći opravdanje za ubicu. Nakon informacije o nasilju, koriste se izrazi „jer”, „ali”, „zbog”, „međutim” i slično, kojima se taj čin dovodi u vezu s ponašanjem, oblačenjem, promenom partnera ili bilo kojim drugim ličnim detaljima o životu žrtve.

Na inicijativu ženskih organizacija 2017. godine u Srbiji je ustanovljen 18. maj kao Dan sećanja na žene žrtve nasilja. Taj datum je izabran jer je od 16. do 18. maja 2015. godine u Velikoj Plani, Kanjiži, Čačku i Beogradu ubijeno ukupno čak sedam žena. I to su tri najcrnja dana u statistici femicida u našoj državi.

Organizacija Ženska Solidarnost i udruženje Femplatz sa okupljenim građanima blokirali su ulicu Kneza Miloša ispred zgrade Vlade Srbije i uz poruku “Nijedna više” i izložile nekoliko zahteva. To su hitno formiranje nezavisnog tela za borbu protiv femicida, da se femicid uvede kao posebno krivičnog delo i tretira kao teško ubistvo, između ostalog, i zbog visine kazne. 

,,Nasilje u porodici je privatna stvar’’ ili ,, Nije na meni da se mešam’’ nas dovodi do sve većeg broja žrtava. Nasilje nad određenoj grupi ljudi je problem čitave zajednice, ne pojedinca.

fotografije _lunja__

piše Nevena Miletić