Vlada – Ne ćuti, jer to nikome ne koristi

Pogledajte priču o jednom sjajnom humanisti, aktivisti, studentu prava, besedniku, momku.

Rad Okulara podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora/ki i ne odražava nužno stavove Švedske i/ili BOŠ-a.