Rad sa osetljivim grupama mladih pun ljubavi – Anica

Rad Okulara podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora/ki i ne odražava nužno stavove Švedske i/ili BOŠ-a.