Predstava i tribina Ne cenkanju ljudskim životima u Paraćinu

Drenovački omladinski klub (DOK) organizovao je predstavu “Ne cenkanju ljudskim životima” i tribinu “Bezbednost i mladi” u hotelu Orbis u Paraćinu 12. januara.

Mladi glumci vrlo uverljivo preneli su poruku koliko je trgovina ljudima veliki problem današnjice, koji su izazovi koji vrebaju mlade ljude da upadnu u lanac trgovine ljudima, šta se dešava sa onima koji su postali žrtve, ali i kako ova strašna situacija može delovati na njihove porodice. Tekst za predstavu napisala je mlada koordinatorka projekta Aleksandra Paunović.

Nakon predstave predstavnici medijskog, civilnog, ali i pravnog sektora govorili su na ovu temu. Medije je predstavljala Aleksandra Pavlović Đorđević iz medija Lokalni.rs i ona je govorila o osetljivoj temi i etičkom izveštavanju njenih kolega novinara, Aleksandra Milutinović, predstavnica civilnog sektora, osnivačica Okulara, govorila je o značaju preventive u radu sa decom i mladima i edukovanju ovih osetljivih kategorija društva o tome kako se ponašati u javnom i online prostoru kako bismo umanjili rizik od pojave situacija koje imaju za rizik pojavu trgovine ljudima, a Milan Milutinović, mladi advokat, govorio je o pravnim propisima, zakonima i sudskoj praksi na ovu temu.

Protekle godine Drenovački omladinski klub organizovao je niz akcija na ovu temu, poput uličnog performansa, radionica u školama, ali i online prostoru i treninga za mlade.

Predstava i tribina završne su aktivnosti u okviru projekta Ne cenkanju ljudskim životima podržanog od strane Fondacije Trag i OAK Fondacije.