Ko je otac u porodici?

Ko je otac u porodici?

Biti tata zahteva posvećenost celog života, svako može da bude otac deteta, ali ono što on treba da pruži je ipak važnije. Otac svakog deteta ispunjava jedinstvenu funkciju u životu koju niko drugi ne može ispuniti. Prisutnost oca može imati značajan uticaj na dete i pomoći mu da formira identitet. Da li su mama i tata ravnopravni kod odgoja dece?


Kao i majke, očevi igraju ključnu ulogu u emocionalnom rastu deteta. Deca traže od svojih očeva da uspostave i poštuju norme. Pored toga, traže od svojih očeva da im daju emocionalni i fizički osećaj sigurnosti. Deca žele da udovolje svojim očevima, a otac koji im pruža podršku podstiče lični razvoj i snagu. Prema studijama, tatina naklonost i podrška imaju značajan uticaj na kognitivni i društveni razvoj njihove dece. Pored toga, podstiče osećaj opšteg blagostanja i samopouzdanja. Očevi ne oblikuju samo ko smo iznutra, već i način na koji komuniciramo sa drugima dok sazrevamo. Način na koji roditelj odgaja svoje dete uticaće na kvalitete koje dete ceni kod drugih. U zavisnosti od toga kako je dete protumačilo značaj svog odnosa sa ocem, takav odnos će mu biti i sa prijateljima, partnerom. Obrasci koje roditelj uspostavlja u interakciji sa svojom decom će odrediti način na koji oni komuniciraju sa drugima.


Očevi pružaju stabilnost i emocionalnu podršku mladim devojkama. Otac pokazuje ćerki kako izgleda dobar odnos između muškarca i žene. Ako je otac ljubazan i brižan, njegova ćerka će tražiti muškarce koji dele te osobine. Ona će se intimno povezati sa muškarcima sličnog temperamenta, pogotovo ako je njen otac moćan i hrabar.


Dečaci prihvataju ličnost svojih oca, za razliku od devojčica koje uzimaju u obzir odnose koje imaju sa drugim ljudima. Od malih nogu, dečaci će tražiti odobrenje od svojih očeva. Ljudi uče da funkcionišu u okruženju imitirajući ponašanje drugih dok odrastaju. Ako je otac kulturan i pun poštovanja prema drugima, mladi sin će se razvijati na sličan način. Dečaci gledaju na druge muške uzore kada njihov otac nije tu da bi postavili „pravila“ o tome kako da se ponašaju i napreduju u spoljnom svetu.


Kao društvo moramo da se potrudimo da svako dete raste u lepim uslovima, sa oba roditelja, jer ne zaboravite da je ljubav oba roditelja podjednako bitna za dete.


A ti reci danas roditeljima koliko ih voliš!

piše: Iva Damnjanović

Photo by Kelli McClintock on Unsplash