Srbija po meri svakog deteta – želja na Svetski dan deteta – poručuju iz Mreže organizacija za decu Srbije

Danas je Međunarodni dan deteta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine ustanovila je ovaj dan sa ciljem da se u svim državama u svetu slavi istog dana i da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Mreža organizacija za decu Srbije zalaže se za jednakost i pravičnost za svako dete, smanjenje siromaštva, socijalne isključenosti i nejednakosti u društvu.

“U srpskom društvu postoji jako izražen stav o tome da su siromašni krivi za svoje siromaštvo, da siromašni ne žele da rade. Moglo bi se reći da se ovaj društveni stav reflektuje i u zakonskoj odredbi da se novčana socijalna pomoć ostvaruje 9 meseci u toku godine. Negativni društveni stavovi, kao predrasude na kojima se zasniva diskriminacija, dovode do isključivanja pripadnika određene društvene grupe i sistemski nejednak pristup svim osobama. Zato nam se dešava da dete koje dolazi iz sredine koja je nepovoljna za odrastanje (loši materijalni uslovi, život u neuslovnim stambenim jedinicama i u naseljima koja odlikuje nedostatak infrastrukture (vodovod, kanalizacija), nedostupan javni prevoz, izloženost toksičnom stresu, nasilju) je dodatno diskriminisano, isključeno i bez sistemskog pristupa neophodnim uslugama, u velikoj meri zbog predrasuda koje imamo prema društvenim grupama koje su siromašne i manjinske.” – kažu iz Mreže organizacija za decu Srbije.

Na ovom tragu, Mreža organizacija za decu Srbije ispitivala je stavove dece i mladih uzrasta 14 – 18 godina sredinom 2022. o osnovnim ljudskim pravima i načinima ostvarivanja tih prava.

Saša Stefanović, direktor MODS-a, i Okularci i Okularke, foto: Okular

“Hteli smo da ispitamo da li kod većine mladih postoji autentično uverenje da siromašni nisu krivi za svoje siromaštvo, da svako treba da ima pristojan stan, da zdravstvena zaštita ostane besplatna, da je obrazovanje ljudsko pravo, da svako dete bez diskriminacije ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pitku vodu, pristojne uslove za stanovanje.” – kaže direktor MODS-a Saša Stefanović. “Prema rezultatima koje smo dobili ovim istraživanjem jasno je da većina dece i mladih prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, ekonomska i socijalna prava prepoznaje kao ljudska prava i da smatraju da je država odgovorna za ostvarivanje ovih prava. To je ohrabrujuće i mi ćemo iskoristiti ove rezultate i obratiti se i onima koji u našoj zemlji donose odluke, da na osnovu toga definišu i politike i izmene zakona. Pokazalo se da je mladima i deci jako važno da država brine o svakom detetu koje je siromašno, koje živi u jako lošim uslovima. Važno je da svako dete u našoj zemlji ima pristojne uslove za život, za lečenje i da svako bez izutetka ostvaruje pravo na obrazovanje.” – dodaje Stefanović za naš portal.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji. Misija MODS-a predstavlja ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji. Ova mreža se zalaže za inkluzivno društvo u kome sva deca odrastaju bezbrižno i srećno, zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije i nasilja, i pod jednakim uslovima ostvaruju pristup kvalitetnom formalnom i neformalnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i zdravoj životnoj sredini.

Rad Okulara podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Foto: Okular