Greta Tunberg i klimatske promene

Greta Tunberg je švedska klimatska aktivistkinja i učenica. Poznata je kao inicijatorka školskih protesta za klimu. Njen lični protest sa sloganom „Školski štrajk za klimu“ ispred švedskog parlamenta u Stokholmu je pridobio pažnju medija.

Školski štrajk za klimu je međunarodni pokret učenika i studenata koji izostaju sa časova petkom kako bi učestvovali u demonstracijama sa zahtevom da političari preduzmu hitne mere protiv ubrzanih klimatskih promena.

Preko 3500 naučnika i naučnica potpisalo je pismo kako bi podržali školske štrajkove. Kažu da je sada vreme da se ograniči emitovanje gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte kako bi se globalno zagrevanje ograničilo na maksimalno 2°C.

Zemlja je naš dom. Ljude treba podsećati na odgovornost za planetu na kojoj žive. Treba povećati svest ljudi o ugroženosti životne sredine. Iscrpljivanjem ležišta sirovina i energije i gomilanjem otpada svih vrsta, toliko da priroda u svojim ciklusima ne može taj otpad da razloži, narušavamo životnu sredinu.

Najveći zagađivači su energetika, metalurgija i industrija. Negativne ekološke posledice industrijskog razvoja predstavljaju najveće i najteže probleme savremenog društva. Urban industrijski rast i razvoj izazvali su stvaranje velike količine otpada i potencijalno opasnih i radioaktivnih materija koje se ispuštaju u prirodne ekosisteme.

Voda se zagađuje ispuštanjem otpadnih voda u nju. Zagađivači zemljišta su površinski kopovi, kamenolomi, deponije, industrija. Glavni zagađivači vazduha su saobraćaj, proizvodnja električne struje, industrija, šumski i poljoprivredni požari i spaljivanje.

Posledice zagađenja su loše zdravstveno stanje ljudi, oštećenje na biljkama, zivotinjama, materijalima i izmenama klimatskih uslova, kao i smanjenje prirodnih resursa potrebnih za dugoročno održivi ekonomski i ukupni društveni razvoj. Zbog toga životnu sredinu treba zaštiti.

Životnu sredinu ćemo zaštiti aktivnostima i merama kojima ćemo sprečiti ili ublažiti zagađivanje. Zdrava životna sredina je osnova za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.

Problem klimatskih promene se ne može rešiti. Može se samo sprečiti da ne bude gore. Zato, treba odmah da se probudimo i delamo ako želimo da sačuvamo naš dom – planetu Zemlju!

Piše Katarina Pantelić

Photo by Aslıhan Altın on Unsplash

Piše Katarina Pantelić