Moderno obrazovanje moguće je samo uz pomoć savremenih škola i nastavnika

Retki su trenuci kada možemo da pohvalimo donosioce odluka u današnjici, naročito one na čelu škola, jer se često u medijima srećemo sa direktorima koji ne podržavaju svoje nastavnike, koji nisu za inovacije, projekti su im strana materija, a zanima ih samo politika, i to najčešće lokalna i usko vezana za njih. Imam sreće da živim u opštini za koju se to ne može reći, jer su naše škole i naši direktori, baš kao i nastavnici i profesori pravi primeri dobre prakse kako bi to trebalo da bude u čitavoj Srbiji. Danas jedna od njih slavi Dan škole, a ja im čestitam i želim još mnogo ovako uspešnih godina, upravo jednim tekstom o njima – da ih pohvalim da bi ovakvih primera sutradan bilo više!

Darko Dimitrijević, direktor Osnovne škole “Olga Milošević” u Smederevskoj Palanci, privukao je pažnju mnogima svojim uspehom, a škola na čijem je čelu sloganom “Olga Milošević – škola budućnosti”.
Ova škola nosi dugu istoriju postojanja i rada iza sebe. Najraniji podaci o radu potiču iz čak prve polovine osamnaestog veka. Tada je osnovana i prva škola u Palanci. Na početku je bila trogodišnja, kasnije četvorogodišnja i na kraju 1954. proglašena kao osmogodišnja, ponevši ime sugrađanke Olge Milošević. Olga je bila prvoborac u Drugom svetskom ratu i imala je titule pravog ženskog heroja.


Škola je za samo par godina, uz pomoć direktora, postigla renoviranje celokupnog objekta, uključujući enterijer i eksterijer. Učionice korišćene godinama, dobile su novu boju, nove đačke klupe, pametne table, i sve uslove pogodne za rad. Napravljena je i “učionica budućnosti” za koju direktor kaže da je do sada ona najveći njegov uspeh.

Tereni su samo deo koji krase celokupnu sliku škole budućnosti, kao i letnja učionica sa puno zelenila i prirode. Škola je učesnik mnogih fondacija, humanitarnih akcija, projekata, pokretač novih ideja i uspeha uz pomoć sjajnog kolektiva nastavnika, koje direktor najpre spominje kada govorimo o zaslužnima za ovaj nesvakidašnji ambijent.


“Uopšte ne smatram da sam došao do cilja, tek se nalazim na pola zamišljenog. Poslednji projekat bio je učionica budućnosti, zamišljena kao učionica sa najboljom i najnaprednijom opremom. Želim da se škola dovede u rang najboljih EU škola. Vizija budućnosti je ideja kroz uslove koji imaju zaposleni i učenici, da budu motivisaniji, da postignu bolje rezultate i usvoje nova znanja i veštine. Ponosan sam na broj učenika u našoj školi i poverenje roditelja koje nam ukazuju. Tek sam na pola cilja, ali sam na dobrom putu, ne samo ja već ceo tim” – kaže direktor.

piše Nikolina Stanković