Caritasov hostel Teresianum – mesto gde podele ne postoje

Caritas u je Aleksincu sa svojim radom počeo 2003. godine kao deo Beogradske nadbiskupije. Otvoren je jedan objekat u gradu zahvaljujući sredstvima Caritasa iz Đenove. Pre nego što je započeto sa radom, urađena je analiza potreba lokalnog stanovništva, odnosno kojoj ciljnoj grupi je potrebna neka vrsta pomoći. Na osnovu dobijenih podataka, došlo se do zaključka da su to starije usamljene osobe i deca koja dolaze iz siromašnih porodica, kojima je onemogućeno da budu ravnopravna u obrazovanju sa ostalom decom.

– Prvi projekat koji smo počeli da radimo 2003. godine je projekat kućne nege – pomoć starijim, usamljenim i bolesnim ljudima. Ovaj projekat je podrazumevao pomoć negde oko pedeset osoba koje obilaze dve gerantodomaćice, koje im pomažu kod njihovih kuća, preuzimaju njihovu posteljinu i lični veš, donose kod nas u naš objekat gde se taj več pere. Stariji ljudi koji su pokretni imaju mogućnost da dođu kod nas i da se operu. Na osnovu ovoga, 2005. godine pokrenut je projekat vezan na vešeraj i ličnu higijenu ljudi koji nemaju mogućnosti za te dve higijenske aktivnosti – ističe Goran Žalac, direktor Caritas Aleksinca.

gerontodomaćica

Nakon ovoga započet je rad sa decom, dopunska nastava za siromašnu decu koja se odvija u objektu Caritasa. Sve do 2010. godine te projekte finansirao je Karitas Đenova. Posle 2010. Karitas Austrija, pre svega iz Graca i Beča, preuzeli su funkciju glavnih finansijera u Aleksincu, pa su, pored dopunske nastave, deca lošijeg materijalnog statusa dobijala i besplatne udžbenike, mesečne karte za prevoz i užine za učenike osnovnih škola.

Kako se organizacija razvijala, dolazilo se do novih ideja, a i promenile su se ciljne grupe kojima je pomoć neophodna. Tako je započet projekat ekonomskog osnaživanja žena sa sela. Pruženo je pet različitih oblasti koje one mogu da izaberu, na osnovu čega im je omogućena obuka i finansijska pomoć – seoski turizam, prerada voća i povrća, proizvodnja lekovitog bilja, pčelarstvo i obuka za gerantodomaćice.

Takođe, u Aleksincu su se srednje škole odlučile za sprovođenje razmene učenika, ušle u taj program sa školama iz Slovenije, a kao mesto u kojem bi za to vreme stanovali učenici iz inostranstva, prostorije Caritasa korišćene su za njihov smeštaj. To je bila solidna osnova za ulazak u projekat socijalnog preduzetništva. U banci u Austriji podigli su kredit u iznosu od 25000 evra kako bi otvorili hostel kao nadogradnju na već postojeće spavaonice. Dobijena sredstva vraćaju kroz zaradu ostvarenu od hostela, ostala im je još jedna rata, a kada to isplate, planiraju da zaradu od hostela preusmere na organizaciju, čime bi postali samofinansirajući. Osim toga, od poslovanja hostela planiraju da zaposle i jednu osobu u socijalnoj potrebi, jer je to i svrha socijalnog preduzetništva.

– Sve aktivnosti koje sprovodimo namenjene su građanima iz Aleksinca koji su u socijalnoj potrebi bez obzira na bilo kakvu vrstu pripadnosti – nacionalnu, versku, političku ili bilo koju drugu. Podele ovde ne postoje. Svakom čoveku kome možemo pomoći, a kome je ta pomoć neophodna, stojimo na raspolaganju – dodaje Goran Žalac.

piše Đorđe Petrović

Fotografije preuzete sa https://caritasaleksinac.weebly.com