Strah od neuspeha i motivacija

Moderno doba je takvo da se od mladih dosta toga očekuje. Starije generacije zaboravljaju kako je kad si mlad, nemaš iskustva, nisi siguran kako da se odnosiš prema životu i često se dešava da neko mlad napravi grešku i bude osuđivan od strane starijih. Valjano vaspitno delovanje usmereno je ka stavu da je u redu praviti greške sve dok se iz njih izvlači pouka i da su i greške i padovi deo uspeha, jer „ne postoji čovek koji sve vreme pobeđuje“.

Mladi odustaju od svojih snova i gube sebe zbog prevelikih očekivanja drugih. Nijedan čovek se nije rodio sa znanjem i iskustvom, to su elementi koji se stiču vremenom. Velika je odgovornost stati pred ljude i reći svoje ciljeve i želje i pokazati odlučnost u tome, a da pritom niko taj stav ne može da ospori. Društvo bi stoga trebalo da postupa pažljivije prema građenju identiteta mladih.

Čak i malo mesto, kao što je Varvarin, može biti inspirativno. U saradnji sa Srednjom školom Varvarin i ,,Okularom” iz Ćićevca, sprovešće se projekat u vidu radionica i debata koje će mladima omogućiti da unaprede svoje mentalno zdravlje. Pred sobom neprekidno treba imati imerativ da se mora prevazići strah od neuspeha. To je prvi korak ka ostvarivanju ličnosti, jer se ona upravo gradi učenjem iz sopstvenih grešaka i padova. Jedini način da se nešto nauči jeste da se pogreši, svaki put kad se to desi, bliži smo uspehu. Ali bez obzira koliko nešto dobro išlo, ne treba se zavaravati osećajem da smo već pobedili, već biti svestan da uvek ima mesta za napredak, da se svaki dan izgradi na boljitku.

Motivacija je bitan faktor da bi se oformio personaliti jedne osobe. Ako nemamo motivaciju da nastavimo u teškim trenucima i ako stalno živimo u nekoj nedoumici šta će se desiti ako ne uspemo, teško da ćemo moći da budemo najbolja verzija sebe. Rečenicu „šta ako ne uspe“, zameniti rečenicom „a šta ako uspe“.

piše Iva Damnjanović