Jačanje kapaciteta – Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“ iz Velike Plane

U okviru programske aktivnosti Jačanje kapaciteta organizacija, koja je podržana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije posetio je Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu ,,Volja za životom“ u Velikoj Plani.

Udruženje „Volja za životom“ osnovano je 2003. godine i okuplja 181 člana. Od trenutka osnivanja, Udruženje ima za cilj pomaganje članovima da ostvare svoja prava i olakšice na osnovu svog invaliditeta, koja su zakonom regulisana. Osim svakodnevne brige o svojim članovima, kroz pružanje psihosocijalne i pravno – savetodavne pomoći, podizanje svesti u javnosti o osobama sa invaliditetom, Udruženje radi na uklanjanju barijera, obezbeđivanju ortopedskih pomagala i pružanju licenciranih socijalnih usluga. Udruženje „Volja za životom“ licencirani je pružalac 3 usluge iz sistema socijalne zaštite:

-Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju „Lane“

-Lični pratilac deteta

-Personalna asistencija

Za uspešan rad Udruženja zadužen je multidisciplinarni tim koji čine defektolozi, pedagozi, socijalni radnici, medicinsko osoblje, negovateljice. Osnivač i predsednik Udruženja, Radovan Radulović, od početka rada Udruženja organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i međusobnu saradnju organizacionih jedinica, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih.

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“ je kupovinom kuće tj. seoskog domaćinstva u Starom Selu, u Velikoj Plani u kući „Sunca“ izgradilo halu za preradu voća i povrća sa pratećom hladnjačom i ekonomskim dvorištem. Kako bi kuća oživela i krenula sa radom, Udruženje je uslugom iz sistema socijalne zaštite, stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom, započelo realizaciju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i time omogućilo da oni budu korisni u društvu i da se osećaju samostalno i nezavisno. No, da bi krenuli sa radom, hali za preradu bila je potrebna digitalna sušara za sušenje voća i povrća.

Rad udruženja, rezultate i angažovanje, na lokalnom nivou i šire, opština Velika Plana prepoznala je i uvek ih je podržavala. Zalaganjem Udruženja za bolji život osoba sa invaliditetom uspeli su da obezbede digitalnu sušaru za 200 kg voća i da započnu program sušenog voća i povrća. Dana 4.10.2021.godine, Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“, sa stručnim timom i samim osobama sa invaliditetom koji su zaposleni u Udruženju, pokrenuli su u pogon i pustili u rad dobijenu digitalnu sušaru za preradu voća i povrća u Kući „Sunca“ u Starom Selu. Od voća i povrća za sušenje odlučili su se prvo za sušenje grožđa, jer im je trenutno na programu za sušenje sitno voće kao što su borovnica, malina, kupina, brusnica i dr.

Prateći vodeće trendove u rehabilitaciji i savremenom pristupu lečenja, prisutnima je tokom poseta predstavljena i BDA rehabilitaciona metoda, koju realizuju saradnici Saveza za CDP Srbije. Održana je prezentacija 29.3.2022. godine u prostorijama Dnevnog boravka „Lane“ za sve roditelje i hranitelje, gde su im predočene sve prednosti BDA terapije.

izvor za fotografije: http://voljazazivotom.com/

piše Aleksandra Paunović