Gimnazijalci u Palanci obeležili Svetski dan zdravlja

Učenici Palanačke gimnazije, sa njihovim profesorima, a u okviru projekta obogaćenog jednosmenskog rada 8. aprila promovisali su zdravlje i zdrave stilove života u centru Smederevske Palanke i tako obeležili Svetski dan zdravlja (7.4). Projekti su pripremani mesec i po dana unapred i na njima se radilo vredno i naporno. Obuhvaćene su oblasti: vazduh, voda, sport i rekreacija, zdrava hrana, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje i kultura. U poslepodnevnim časovima, u centru grada bili su izloženi štandovi po grupama, i svaki je nosio svoju poruku i svoje ime. 


“Zdravlje je uvek bilo prioritet kao tema u radu sa mladima od strane stručnih saradnika i nastavnika. Danas, možda, još i više, s obzirom na aktuelna dešavanja i godine pandemije. Zbog tih okolnosi i osluškujući mlade, šta je to čime bi se bavili u okviru projekta obogaćenog jednosmenskog rada i šta okupira njihovu pažnju, došli smo na ideju da obeležimo Svetski dan zdravlja, ali pripremajući se za to dosta dugo pre tog datuma. Hteli smo da učeći i istražujući dođemo do toga što će biti finalni proizvod koji ćemo da prikažemo. Učestvovalo je mnogo učenika. Svi razredi, možda ne jednako angažovani, ali usmereni ka istom cilju, istom energijom i entuzijazmom, bili su deo ove manifestacije. Moj utisak je da je projekat bio izuzetno koristan za učenike koji su u njemu učestvovali, kao i za sve one koji su neposredno bili uključeni. Učenici su razvili neke nove kompetencije, sarađivali, radili timski, komunicirali sa ljudima iz struke, istraživali, učili da komuniciraju putem dopisa, molbi … U radu sa decom uvek je lepo i dinamično. Učimo jedni od drugih.” – rekla je Danijela Nikolić, pedagog škole.


Štand sporta

“Danas smo se okupili isped amfiteatra da našim najmlađim sugrađanima podelimo flajere koji će im, nadamo se, pomoći da se opredele za neki sport. Sportovi koji su bili izloženi i najbolje predstavljeni su košarka, odbojka, karate, atletika, fudbal, a bila je promovisana i školica sporta. Za sve je uloženo mnogo vremena i napora. Članovi naše sekcije više od nedelju dana obilazili su klubove po Palanci i uspeli su sa prikupe  50 članarina za teretanu i 50 za košarkaski klub. Najpre smo ponosni zbog truda koji je uložen, a zatim jer smo našim najmlađim sugrađanima predočili sve prednosti sporta i rekreacije. Naš cilj je prvobitno bio da našim najmlađima  pomognemo u odabiru sporta i rekreacije. Po mom mišljenju taj cilj smo ultimativno ostvarili.” – kaže Ognjen Božovic, predstavnik sportske grupe.

Štand vode

“imali smo dva panoa na kojima je prikazan značaj vode u prirodi i u svakodnevnom životu. Takođe i flajere na kojima je prikazana blagodet vode. Na projektu  vode učestvovalo je 10 članova grupe i konsultovalo se sa ljudima od struke. Posebnu zahvalnost dugujemo Maksiju, koji nam je donirao pakete vode. Ponosni smo na naš uspeh, i kako je sve prošlo” – kaže Natalija Prokić, predstavnica grupe voda.

Centar Smederevske Palanke bio je pun đaka koji su se okupili i takođe doprineli uspehu projekta svojim prisustvom i došli do novih saznanja i odabira uz pomoć učenika gimnazije.

piše Nikolina Stanković