Postani i ti U-Reporter

U-Report je digitalna društvena platforma za izveštavanje koju je kreirao UNICEF globalno, a dostupna je i u Srbiji. Predstavlja glasove mladih, promoviše njihovo učešće u stvaranju pozitivnih društvenih promena i pojačava dijalog između mladih i donosilaca odluka. UNICEF je U-Report platformu, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, pokrenuo u novembru 2019.

Mogućnosti U-Report platforme su mnogobrojne, počevši od njenog korišćenja prilikom kreiranja strateških planova i programa, preko primene rezultata u strategijama i dokumentima, doprinosi informisanosti mladih i utiče na povećanje participacije i uključuje ih u aktuelne procese.

Dokumenti u kojima su stavovi mladih putem U-Report platforme primenjivani su:

– Nacionalna strategija za sprečavanja nasilja nad decom;

– Nacionalna strategija za razvoj digitalnih veština;

– Analiza uticaja Zakona o volontiranju;

– Socio ekonomska analiza uticaja COVID-a 19;

– Mišljenja mladih su odražena u Dobrovoljnom nacionalnom izveštaju;

– U-Report je bio deo obuke za gradonačelnike koju je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU);

– 18 lokalnih samouprava koristilo je U-Report za prikupljanje stavova mladih u izradi lokalnih akcionih planova (LAP), proces je rađen u saradnji sa NAKZM i SKGO;

– Strategija za mlade grada Niša, proces je rađen u saradnji sa KZM Niš i RRA Jug;

– Ex post i Ex ante analiza Nacionalne strategije za mlade.

Proces registracije je veoma jednostavan! Klikom na jedan jedini link odlazi se na U-Report Viber javni nalog, nakon čega treba ukucati reč “KOMS” kao bi se započeo proces registracije koji sadrži nekoliko pitanja kao što su:

· pol,

· uzrast,

· opština,

· da li sebe smatraš osobom sa invaliditetom.

Svi podaci su anonimni, što znači da U-Report koristi samo one podatke koji su dobijeni prilikom registracije, a potom zbirno prikazuje procentualno izražene rezultate dobijene u anketama.

Lokalna inicijativa udruženja Okular deo je projekta ’’Izražavanje potreba mladih jačanjem uloge i položaja predstavnika mladih’’, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije. 

Jovana Janev