Pokretači i pokretačice promena

Finansirano od strane Schüler Helfen Leben. Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora/ki i ne odražava nužno stavove Schüler Helfen Leben.