Nova generacija mladih-ep2: Hookup culture, igra za cool tinejdžere

Koreni hookup kulture zadiru mnogo dalje od same generacije Z, koja joj je samo dodelila „zvanično ime“. Međutim, da se primetiti da je u poslednjih par godina ova pojava sve intenzivnija i društveno prihvaćenija kao neki vid trenda. Sve učestalije možemo da primetimo mlade koji se hvale svojim body-countom i listom osoba koje su poljubili ili sa kojima su proveli noć. Jednostavno, ubrzan način života doveo je do potrebe za što bržim i efikasnijim zadovoljenjem potreba, zbog čega se broj veza na jednu noć sve više povećava.

Da li to znači da ova nova generacija želi da eliminiše staromodni tip veza i oslobodi se elementarnih emocija koje one donose? Da li ih ovaj vid zabavljanja čini srećnijima?

Zapravo i ne baš. Jedno od istraživanja koje se bavilo ovom temom pokazalo se da dobar postotak mladih nakon ovakvog tipa veze oseća gore, da oseća neki vid poniženja i vuče osećaj krivice narednih nekoliko dana… Zašto je onda broj ovih veza u porastu?

Među mladima, srednjoškolcima i studentima, nameće se stav da jedini način da budeš u trendu jeste da promeniš što veći broj partnera, ukoliko ih promeniš toliko da većini imena ne možeš da zapamtiš, pa moraš da ih zapišeš na svoju listu, utoliko bolje. Prema određenim istraživanjima, deo mladih smatra da ovaj vid trenda, predstavlja najbolji vid veza kao takvih jer ne podrazumeva vezivanje, uključivanje emocija i bilo koji vid obaveze.

Veze za jednokratnu upotrebu.

Upravo taj trenutak isključivanja emocija je ključ za nezadovoljstvo koje dolazi kao posledica ovih veza. Kada se suzbijaju emocije, ne postoji filter koji određuje koji tip emocija ćemo suzbiti, to je proces koji se širi na sve emocije. Zato se sa filtriranjem svih emocija, filtrira i sreća, a nagomilava nezadovoljstvo.

Iz ovoga zaključujemo da je većina mladih spremna da žrtvuje sopstvenu sreću samo da bi bili kul i prihvaćeni od strane drugih. Trampimo sreću zarad popularnosti, ljubav za veče zadovoljstva, gazimo preko sebe zarad osećaja pripadanja u pogrešnom društvu…

Anđa Stanojković