Radionice o medijskoj pismenosti u Paraćinu

Više od 500 mladih uzrasta od 12 do 30 godina u više od 10 lokalnih samouprava ruralnih područja u Srbiji pohađalo je radionice na temu medijske pismenosti udruženja “Okular” u okviru projekta “Mladi i mediji u borbi protiv dezinformacija”. Ovo je prilog o radionicama u Paraćinu regionalne televizije “Kanal M” iz Paraćina. Projekat je finansiran od strane Evropske unije.