Na mladima sve(t) ostaje na Kanalu M

Izrada ove emisije omogućena je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj emisije isključivo je odgovornost organizacije “Okular” i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD ili BOŠ-a.