Održana konferencija – Učešće mladih i mobilnost: Kakva je uloga aktera na lokalnom nivou?

U utorak, 14. decembra 2021. godine u Beogradu, održana je konferencija pod nazivom „Učešće mladih i mobilnost: Kakva je uloga aktera na lokalnom nivou?“.

Ovim povodom su se okupili predstavnici/ce srpskih i francuskih lokalnih uprava, omladinskih organizacija, škola i srednjih škola oko tri okrugla stola na teme:

  • mehanizama za aktivno učešće mladih na lokalnom nivou
  • volontiranja i njegovih koristi za lokalnu zajednicu
  • školskih razmena i lokalne zajednice.

Na konferenciji su bili prisutni i predstavnici francuskog grada Nevera, kao i regiona Centar Val de Loar, kako bi se kroz učešće konkretizovali nameru da ugoste mlade ljude iz Srbije u svojim lokalnim zajednicama, ali i kako bi ispričali svoja iskustva i govorili o primerima dobre prakse iz svojih zajednica. U uvodnom delu je generalna sekretarka KOMS, Miljana Pejić, objasnila iz kog ugla je značaj mehanizama lokalne omladinske politike bitan i važan za KOMS. U završnom govoru su se obratili državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Milan Savić, kao i ambasador Francuske u Srbiji, Nj. E. Pjer Košar, koji su naglasili značaj većeg podsticanja volontiranja, školskih razmena između Francuske i Srbije ali i regionalne razmene Zapadnog Balkana. Kako Francuska preuzima predsedavanje Evropskom unijom 1. januara 2022.godine, a Srbija istog datuma predsedavanje RYCO-om, najavljena je i želja da se u narednim mesecima razvijaju zajedničke aktivnosti u korist mladih.

Ambasada Francuske u Srbiji, Fondacija Tempus, Regionalna kancelarija za saradnju mladih i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovali su konferenciju sa ciljem da motivišu aktere na lokalnom nivou u Srbiji da se angažuju za mlade.

Projekat „Mladi imaju prednost 2.0“ sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije. Finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Izvor: KOMS