Tribina projekta “Na mladima sve(t) ostaje”

Tribina projekta „Na mladima svet ostaje“, koji sprovodi udruženje Okular, u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) održana je u Hotelu Plaža u Varvarinu 27.8.2021.

Na tribini je prisustvovalo više od 35 mladih iz opštine Ćićevac, predstavnici donosioca odluka, Saveta za mlade opštine Ćićevac, kao i eminentni govornici/e na temu omladinske politike i omladinskog aktivizma.

Tribina

Govorili su:

Nedeljka Borojević, pr NAPOR – Mladi u selu pod lupom.

Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS – Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih za 2021. i Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji.

Nevena Nikolić – koordinatorka, Beogradski centar za ljudska prava – Omladinski aktivizam u urbanim sredinama.

Goga Plemić – direktorka UG „Roditelj“ – Kako aktivirati mlade da se bave aktivizmom iz ugla roditelja.

Marijana Petronijević – koordinatorka KZM Čačak – O kancelariji za mlade.

Aleksandar Stojanović – član predsedništva – Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade – Značaj kancelarija za mlade sa primerima dobre prakse.

Predstavljen je sajt virtuelne kancelarije za mlade: www.virtuelnakancelarijazamlade.com.

Projekat “Na mladima SVE(T) ostaje” ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.

Udruženje Okular nastojaće da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku, donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade.

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, Saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će, kroz uspostavljanje Virtuelne kancelarije za mlade, istraživanje o mladima i organizovanje treninga na temu omladisnke politike i aktivizma za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.