Biram da se aktiviram

Šta sve aktivizam može doneti mladom čoveku?

Pitanje je kompleksno, a mnogo je odgovora. Nedovoljno informisani mladi ljudi skloni su da pomisle da je aktivizam isto što i volontiranje, a volontiranje obično vezuju za organizacije koje nisu politički nepristrasne i koje ne nude potpunu slobodu u onome što želiš da radiš, tj. u načinu kako želiš da budeš od koristi svojoj lokalnoj zajednici i/ili državi. Maliciozni volontiranje izjednačavaju sa reklamom i samopromocijom, što je potpuno pogrešno i loše shvaćeno.

Zapravo, volontiranje može biti dobar početak ukoliko izaberete da se aktivirate, a aktivizam vam može doneti veliku moralnu satisfakciju, ispunjeno srce i vreme, ali i potencijalno zanimanje u životu, od kojeg ćete živeti. Razni treninzi, seminari, obuke iz domena neformalnog obrazovanja, koje se nude u svetu aktivizma, mogu vam doneti mnogo novih veština i sposobnosti, koje će vam olakšati zaposlenje i upotpuniti slobodno vreme. Ukoliko se aktivirate u nekom udruženju za mlade/mladih, dobićete i šansu da putujete, obilazite Evropu i svet i družite se sa svojim vršnjacima iz različitih zemalja, vrlo često potpuno besplatno. Upoznaćete svoju zemlju, ali i druge države i razmenjivati iskustva i prijateljstva sa sebi sličnima.

Vrlo je važno da znate da niko nikada neće od vas tražiti da propagirate ideje i stavove koji nisu vaši, da vas niko neće manipulisati i zahtevati od vas da budete ono što niste. Naprotiv, angažovanjem u udruženju za mlade, dobićete punu slobodu i demokratiju da razvijate svoje misli i ideje, da negujete svoju osobenost i različitost i da ne ugrožavate druge.

Sa treninga za mlade na Kopaoniku

Svi su dobrodošli, i oni nesocijalizovani, i oni što za sebe misle da su čudni, i oni koji ne vole da pričaju i oni koji ne umeju da stanu kad krenu da govore, i oni tvrdoglavi i oni svojeglavi, i tužni i popularni i osobenjaci i oni što imaju sve petice i oni kojima škola uopšte ne ide, i oni što vole da plešu, i oni što ne umeju da kuvaju, i oni što imaju materijalnih problema, i oni što pripadaju nekoj marginalizovanoj grupi…

Najpametnije što možeš učiniti za sebe je da izabereš da se aktiviraš!

Rad Okulara podržava Schüler Helfen Leben.