Složni i humani – Sunčev zrak iz Ražnja

Udruženje „Sunčev zrak“ osnovano je aprila 2015. godine. Od decembra 2018. godine dobili su licencu
za rad usluge pomoć u kući za decu, mlade i stare sa smetnjama u razvoju, a od janura 2021. godine
dobijaju i licencu za ličnog pratioca deteta. Udruženje je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje
građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva jačanja civilnog društva, osnaživanja i pomoći
marginalizovanim grupama i jačanja portojećih kapaciteta.


Jedna od najposećenijih aktivnosti jesu letnje aktivnosti, namenjenih deci i mladima. Tokom
letnjeg raspusta sa decom i mladima organizuju likovne radionice, igre bez granica, poligon,
plesne igre, a sve te aktivnosti održavaju kod Trga Svetog Save u opštini Ražanj. Kao i prošlih
godina, i ove godine biće organizovane letnje aktivnosti namenjene deci i mladima. Pošto se ove
godine letnje aktivnosti poklapaju sa Manifestacjom „Dani Save Jeremića“, koja okuplja poznate
frulaše iz čitave Srbije, došli su na ideju da prilagode deci i mladima tradicionalne igre i tako
upotpune ovu manifestaciju, koja se održava unazad dvadeset godina.


Udruženje sprovodi dosta različitih aktivnosti koje su namenjene deci, mladima i starima. Svaka
aktivnost je posebna na svoj način, ali izdvojili bismo aktivnost koju su realizovali tokom
pandemije COVID-19. Udruženje ima zaposleno 14 negovateljica i jednog stručnog radnika.
Tokom vanredne situacije svi su bili angažovani i svakodnevno su bili na terenu i pružali
pomoć najugroženijiem stanovništvu u našoj opštini.

“Ponosna sam jer smo tokom tog vremena bili složni i radili takav human posao, pomogli onome kome je ta pomoć bila najpotrebnija u tom trenutku. Motivaciju za svoj posao pronalazim u samom radu sa decom, mladima i starima, dovoljno mi je kada znam da su oni srećni, onda sam i ja sama srećna i motivisana za dalji rad i istrajnost u ovom poslu.” – kaže Aleksandra Đokić, stručni saradnik u udruženju “Sunčev zrak”.

Aleksandra Đokić

Misija Udruženja „Sunčev zrak“ pružanje je podrške i pomoći marginalizovanim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju, romska deca, deca i
omladina iz siromašnih porodica, stare osobe.

Udruženje “Sunčev zrak” ima odličnu saradnju sa udruženjem „Zajedno do svetlosti“ iz Svrljiga, sa kojima su 2020. godine boravili na kampu namenjenom deci i mladima sa smetnjama, koji se održavao na Divčibarima. Pored njih sarađuju sa organizacijom „Okular“ iz Ćićevca i CDR—om iz
Jagodine. Za sve aktivnosti koje sprovodi, udruženje ima podršku opštine Ražanj, na čelu sa
predsednikom opštine Dobricom Stojkovićem, koji im uvek izlazi u susret i pomaže oko
sprovođenja aktivnosti.