Volontiranje i umreženost za veći razvoj mladih

ČITAJ MI

Volontiranje je univerzalno i trebalo bi da bude dostupno svima, bez obzira na njihovo poreklo, socijalni, ekonomski ili bilo koji drugi status ili određena ograničenja (obrazovna, geografska, zdravstvena).

Kroz volontiranje, mladim ljudima se pružaju mogućnosti da steknu veštine i iskustvo, dok doprinose naporima održivog razvoja, povećavajući tako svoje šanse na globalnom tržištu rada i postajući aktivni građani.

Stvaranje i promocija mogućnosti za mlade da volontiraju na načine koji su smisleni, dostupni, vrednovani i podržani rezultiraće aktivnim učešćem mladih u društvu i izgradnjom veština za bolje zapošljavanje i kvalitet života, što će dodatno ojačati osnaživanje mladih u Srbiji.

Vođeni time, UNICEF, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, i zajedno sa partnerima, pokreće platformu volonterinamrezi.rs i na taj način doprinosi lakšem povezivanju, informisanju i volonterskom angažovanju mladih u Srbiji.

Volonteri na mreži

U okviru ove inicijative, više od 800 mladih ljudi angažovano je da, kao vršnjački volonteri, obučeni i podržani, vode bezbedne aktivnosti i intervencije za podizanje svesti na internetu – na mreži. Budući da su rezultati učešća mladih tokom pandemije izuzetno visoki, otuda i potreba za pokretanjem Nacionalne volonterske platforme na internetu – volonterinamrezi.rs

Volonteri na mreži

Online volontiranje na Unicef platformi volonterinamrezi.rs – predstavlja jednostavan, univerzalan i efektivan način za rešavanje problema šire zajednice. Ono otvara nove mogućnosti za inovativnu saradnju i doprinos zajednici, kroz pojačanu komunikaciju i razmenu informacija. Uz pristup digitalnim tehnologijama, vreme i mesto volontiranja prioritet ustupaju dostupnosti i umnožavanju društvenih veza i mogućnosti za volontiranje, ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Takođe, ova platforma volonterinamrezi.rs omogućava organizatorima volontiranja da ceo proces volonterskog menadžmenta sprovode online na platformi i na taj način upravljaju volonterima – na mreži. Rad na platformi je omogućen na engleskom i srpskom jeziku.

Platforma volonterinamreži danas broji više od 1200 prijavljenih volontera. Do sada – 18 organizacija iz Srbije upoznato je sa platformom i njenim mogućnostima.

Već 15 organizacija u procesu je objavljivanja svojih poziva za volontere na platformi (Centar za omladinski rad, Omladina Jazasa, Savez Studenata Medicinskog Fakulteta, Volonterski Centar Vojvodine, OPENS, Volonterski Servis Novi Sad, OKULAR Ćićevac, Omladinski Klub Niš, Timočki Omladinski Centar Zaječar, Pedagoško Društvo Vojvodine, Youth Fest, Sinhro Pančevo, Novosadska Ženska Inicijativa, Connecting, Mladi Istraživači Srbije).

Pokretanje nacionalne volonterske platforme volonterinamrezi.rs, omogućuje:

– lakše povezivanje organizatora volontiranja i volontera i dodatni podsticaj za širenje volonterske zajednice na nacionalnom nivou;

– efikasnije upravljanje volonterima i organizaciju volonterskih zadataka;

– dodatne prilike za uključivanje, kako uživo, tako i onlajn, čime se osigurava širi pristup i smanjenje barijera za aktivizam mladih;

– celokupno praćenje volonterskog doprinosa;

– bezbedan i siguran prostor, obradu podataka i usaglašen kodeks ponašanja;

– pojačanu komunikaciju i razmenu informacija;

– veću vidljivost pozitivnih primera aktivizma mladih i za mlade, kao i dosezanje;

– pojačanu prepoznatljivost volonterskog rada.

Online volontiranje na platformi otklanja razne barijere za aktivizam, te time ohrabruje, podržava i inspiriše ljude da budu solidarni i svojim specifičnim znanjem, iskustvom i veštinama doprinesu razvoju društva, naročito u odgovoru na krizne situacije.

Prednosti za volontere korišćenjem platforme volonterinamrezi.rs ogledaju se u tome što oni posvećuju onoliko vremena koliko žele, mogu da izaze I vraćaju se platformi – Volonterima na mreži shodno svojim mogućnostima i interesovanju. Iako rade online, deo su zajednice Volontera na mreži, susreću se povremeno, razmenjuju iskustva i dele pozitivne primere aktivizma mladih i za mlade i predlažu nove načine na koje građani mogu da budu aktivni za mlade u online prostoru.

Sve organizacije, udruženja, stručna lica i porodice koje prepoznaju značaj volonterske podrške, bilo da predvode slične programe ili da rade sa mladima kojima bi volonterska pomoć dobro došla, pozivamo da zajedno proširimo saradnju, na jednom mestu plasiramo volonterske programe i dosegnemo veći broj mladih.

Pozivamo mlade koji žele da volontiraju, kao i one kojima je podrška potrebna, da se prijave na platformu.

Na taj način bismo objedinili zasebne inicijative kroz širu saradnju kako na planiranju i sprovođenju programa, tako i na praćenju volonterskog uticaja, unapređivanju okvira i prepoznavanju ovog pristupa kod mladih, u radu organizacija i u društvu.

Nacionalna volonterska platforma – Volonterinamrezi.rs je stvarna, potrebna i važna, ne samo zato što će omogućiti ljudima, budućim volonterima da doprinesu onome što je najvažnije, kada i koliko mogu, a ne samo onome što im je geografski blisko i dostupno. Ovo je platforma koja će na jednom mestu okupiti sve organizacije, institucije, sportske saveze, lokalne samouprave, i pružiti mogućnost da objavljuju svoje pozive i pronalaze volontere bez obzira na geografsku udaljenost, bilo za onlajn ili oflajn aktivnosti. Takođe, ova platforma omogućava organizatorima volontiranja da ceo proces volonterskog menadžmenta sprovode online na ptlatformi I na taj način upravljaju volonterima – na mreži.

Volonteri na mreži

Kako do nas?

Platformom volonterinamrezi.rs rukovodi Unicef Za više informacija i za saradnju možete da se obratite UNICEF-ovom Programu za mlade (svuckovic@unicef.org ; vantic@unicef.org ).

Volonterka na mreži – Jovana Janev