Čovek je čoveku vuk

ČITAJ MI

Da li postoje kazne toliko velike da se plaćaju ljudskim životima? Da li bilo koji čovek sme sebi dati za pravo da skrati nečiji život? Zbog toga smo danas smo tu, časni sude, da kaznimo Kreonta, kralja Tebe. Pitate se, zašto? Zar smemo suditi vlasti? Ovaj čovek, koji je smatran najsvetlijom tačkom naše države, ugasio je nekoliko života, a da nije ni trepnuo. Naprotiv, on se ovim najmonstruoznijim činom diči, kao da je oprao svoj obraz, a ne ukaljao ga. On nije sopstvenom rukom izvršio to zlodelo, ali, čini li ga to manje krivim?
Vi koji oklevate da mu se suprostavite, zapitajte se, ima li nečeg dobrog što je njegova vladavina donela? Dotični je, vođen svojom oholološću čak i sopstvenog sina uskratio sreće. Pitamo se, da li je poželeo da žali sina i ženu, onako kako je Antigoni zabranio da ožali brata? Ovom je odlukom povredio osnovna ljudska prava! Prkosio je religiji i običajima koji su nam još naši preci ostavili. Zar treba braniti nekog ko umesto da podstiče čoveka, on mu zabranjuje da govori, da ima svoje mišljenje, da ne ide slepo kroz masu?! I ako ovoliko poštovanje gaji prema mrtvima, mislite li da će se smilovati na nas koji smo još uvek živi?
Optuženi je naređivao da se ubije svako sa kime nije delio mišljenje! Kreont je narušavao javni red i mir, gledajući samo sopstvene interese! Homo homini lupus est – čovek je čoveku vuk. Za takve ljude nema mesta na strani pravde!
Nama je poznato ono što se Antigoninoj porodici desilo. A šta je sa svim onim običnim ljudima sa ulice koji trpe Kreontovu tiraniju? Koji žive u strahu? Oni vrište u sebi, a kada biste čuli njihove uzvike ovde i sada, da li bi to bio dovoljan povod da se ovakav čovek kazni? Pa i vi, sudije, postupite li časno, možda ćete pod uticajem trenutne vlasti izgubiti svoj položaj, ali vaš obraz – ostaće čist pred Bogom.
Eh, kako je ovaj svet naivan! Sada kada imamo priliku da nešto promenimo, da našoj deci omogućimo slobodu mišljenja i govora u ovoj državi, mi ćutimo! Umesto da kažemo Alea iacta est, kocka je bačena, mi se stojeći u mestu davimo u Rubikonu. A ako se ovo nastavi, svaki će omraženi momak biti Polinik i svaka će hrabra i neshvaćena devojka biti Antigona. Njihovi će leševi stajati na putu i psi će jesti njihovo meso, kao da su bili kojekakve zveri.
Jedini način da se osveti smrt Polinika, Antigone, Hemona, Euridike i ostalih žrtava, je da se on kazni! Ako niko ne želi da se ovo zaustavi, hajmo svi lepo, dajte glave, pa idemo u podrum kud i Antigona! Mislite li da će neko krenuti da nas zaustavi? Neće. Zato, učinimo ono što moramo učiniti – spasimo one koji se ne mogu sami spasiti! I ne zaboravite – Homo homini lupus est.

Autor Teodora Erić

Photo by Marek Szturc on Unsplash

Napomena: Ova beseda autorsko je delo maturanta filološkog odeljenja Gimnazije, plod je fikcije i retorske vežbe, a ne istinita priča/vest.