Anica Stamenković
Anica Stamenković

Mlada Ćićevčanka u Savetu za mlade Republike Srbije

ČITAJ MI

Savet za mlade – Audio

Anica Stamenković, mlada aktivistkinja iz Ćićevca, omladinska radnica i političarka, postala je jedna
od predstavnica mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Na konkursu koji je raspisala
Krovna organizacija mladih Srbije, Anica je uspela da bude jedna od petnaest izabranih mladih osoba
sa teritorije cele Republike Srbije. 


Rešenjem Vlade Republike Srbije 25. februara 2021. godine imenovani su zamenica predsednika i
članovi i članice Saveta za mlade. Savet broji ukupno 37 članova, a od kojih su 15 predstavnici
udruženja mladih i za mlade. U skladu sa članom 14. Zakona o mladima Krovna organizacija mladih
Srbije (KOMS) procesom selekcije odabrala je 15 mladih ljudi iz cele Srbije.
Uloga predstavnika mladih u Savetu je višestruka. Mladi će, kroz Savet, zastupati stavove mladih,
predlagaće mere za unapređivanje omladinske politike u Republici Srbiji, posredovati između
udruženja mladih i Vlade i sl.


Anica je pronašla sebe u omladinskoj politici i javnom zagovaranju, kroz proces “Odlučionica”, uz još
dva lokalna koordinatora, potegla je inicijativu o osnivanju lokalnog Saveta za mlade, polaznica je
četvrte generacije Akademije omladinske politike i učesnica dijaloga sa premijerkom.
Smatra da je potrebno da država, ali i svi subjekti omladinske politike, sarađuju, da zajedničkom
snagom učine Srbiju povoljnijim mestom za mlade. Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da
se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih
politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici
institucija. 


“Volela bih da promenim položaj mladih u našoj državi. Smatram da nas kao mlade ne cene dovoljno i
da nismo ozbiljno shvaćeni. Volela bih da pomognem da se glas mladih čuje, kao i njihove želje i
potrebe. Veoma sam srećna što sam predstavnica mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije.
Velika mi je čast što me je KOMS prepoznao kao aktivnu mladu osobu i pružio mi ovakvu priliku.
Potrudiću se da unapredim sebe i svoje veštine kroz ovaj mandat, ali i da uz ostale vredne i aktivne
mlade predstavnike unapredim omladinsku politiku i naš status u državi” rekla je Anica.

Sanja Ivanović